W dzisiejszych czasach ludzie a także zwierzęta domowe narażone są na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Powietrze, bez którego żaden organizm ssaka nie może funkcjonować jest nieczyste.

Kocia astma

W naszym kraju jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów jest występujący w wielu miastach smog. Powoduje on także groźne choroby układu sercowo-naczyniowego oraz oddechowego. Wyróżnić tutaj można przede wszystkim raka płuc, pylice oraz astmę oskrzelową.
Choroby związane ze skażonym powietrzem dotyczą nie tylko ludzi ale również zwierzęta. One także oddychają tym samym powietrzem co ich właściciele. Przykładem tutaj może być występująca astma u kotów. A zatem czym objawia się kocia astma?
Astma kocia to schorzenie układu oddechowego o podłożu alergicznym. Może ona wystąpić u wszystkich ras i w każdym wieku. Główną jednak przyczyną epizodów kociej astmy są alergeny. Koty domowe nie wychodzące na dwór narażone są na: roztocza kurzu domowego, fragmenty naskórka ludzi, dym tytoniowy oraz dym wydobywający się z kominka. Istotną grupę alergenów stanowią także wszelkie substancje o charakterze zapachowym oraz pyłki roślin, pierza i puchu.
Z kolei koty wychodzące mają kontakt z kurzem zawierający w swym składzie substancje chemiczne pochodzące na przykład ze spalania węgla, czy wydobywające się z rur wydechowych samochodów. Często także samo zimne powietrze może spowodować że u kot astma.  Innymi czynnikami wyzwalającymi astmę są alergeny pokarmowe a w szczególności mięso ryb.
Podsumowując można powiedzieć, że wiele różnych, powszechnie występujących czynników może wywołać reakcję astmatyczną u kotów.