Zazwyczaj większość studentów ostatniego roku weterynarii zastanawia się nad tym, jak powinna wyglądać ich przyszłość, zarówno ta najbliższa, jak i nieco dalsza. Część z nich, jeśli ma takie możliwości zastanawia się nad założeniem własnego biznesu związanego z pomocą wszelkim gatunkom zwierząt, Jednak czy własna lecznica dla zwierząt Legnica na pewno w każdym przypadku będzie najlepszym rozwiązaniem? Przede wszystkim, zanim jakikolwiek student weterynarii podejmie ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że praca w lecznicy polega nie tylko na leczeniu zwierząt.

 

W takim miejscu praca polega także między innymi na wydawaniu opinii i orzeczeń, nauczaniu właścicieli właściwej pielęgnacji zwierzęcia, udzielaniu wszelkiego rodzaju porad i konsultacji, wykonywanie czynności związanych z oceną stanu rozrodczości zwierząt czy wykonywaniu badań laboratoryjnych/innych badań diagnostycznych. Warto również dodać, iż usługi weterynaryjne świadczone mogą być jedynie przez osoby posiadające do tego celu stosowne uprawnienia, czyli ukończone studia wyższe (lub pokrewne) z zakresu weterynarii.