Akwarium to inaczej sztuczny zbiornik wodny, który przyjmować może różne kształty i rozmiary. Co najmniej jedna ze ścian zbudowana jest z przezroczystego materiału, zazwyczaj szkła, co umożliwia obserwacje hodowanych wewnątrz gatunków – zarówno zwierząt, jak i roślin. Przeznaczony jest do hodowli oraz prezentacji organizmów żyjących w środowisku słodko- lub słonowodnym. Na podstawie przeznaczenia wyróżnia się akwaria domowe, badawcze czy publiczne.

Rośliny akwariowe pływające

Rośliny akwariowe to ogólna nazwa roślin, które mogą być hodowane w akwariach czy terrariach. Pochodzą one zazwyczaj z mokrych biotopów, zwykle ze strefy tropikalnej i subtropikalnej. Hoduje się je przeważnie w celach ozdobnych, choć pełnią też wiele praktycznych funkcji – dotleniają i filtrują wodę, przez co poprawiają jej parametry, są naturalną konkurencją dla niepożądanych glonów, stanowią też dla poszczególnych gatunków kryjówkę, miejsce rozrodu czy uzupełnienie pokarmu. Wyróżnić można wiele gatunków roślin przystosowanych do hodowania w akwariach, na przykład dosyć popularne rośliny pływające takie jak wgłębka.