Króliki jak każde inne zwierzęta zapadają na różne choroby. Niebezpieczną chorobą panujących wśród jest RHD.

Pomór królików

Choroba ta nazywane jest również wirusową krwotoczną chorobą królików. Pomór królików jest najniebezpieczniejszą z chorób tego zwierzaka. Tę bardzo zaraźliwą chorobę wywołuje wirus z rodziny kaliciwirusów Viral haemorrhagic disease (VHD). Króliki zarażają się zazwyczaj przez kontakt z zainfekowanymi wirusem odchodami, moczem, śliną albo krwią. Mogą również zarażać się za pośrednictwem ściółki lub pożywienia. Nosicielami pomoru są organizmy żywe a w szczególności owady, ludzie i ptaki. Choroba ta występuje w trzech postaciach. W przypadku choroby nadostrej śmiertelność sięga aż 100% zwierząt. Zarażony królik umiera zazwyczaj w ciągu 48 godzin od zakażenia organizmu. W chorobie ostrej, występują takie objawy jak: duszności, wysoka temperatura oraz pienista krwawa wydzielina z nosa i pyszczka królika. Zazwyczaj królik umiera wtedy po około 2 dniach od zakażenia. Objawami postaci podostrej mogą być duszność, biegunki oraz częściowa utrata apetytu królika. Dlatego, iż choroby tej nie da się wyleczyć, warto stosować szczepionki.