Właściwe żywienie wszystkich zwierząt w tym także królików to bardzo ważne zagadnienie. Hodowca musi bowiem wiedzieć jak wybierać dla królików właściwe pożywienie.

Kukurydza dla królików

Kukurydzę dla królików można uprawiać na paszę zieloną a także ziarno. Zatem każdy hodowca musi wybierać jej właściwą odmianę. Kukurydza dla królików dobrze rośnie na glebach przepuszczalnych z wyjątkiem piasków. Roślina ta dobrze znosi suszę, ale wymaga jednak dobrego nawożenia. Ponadto dobrze również wpływają na jej uprawę nawozy sztuczne. Można ją zacząć siać pod koniec miesiąca kwietnia i w maju. Kukurydza jest to roślina, która jest bardzo wrażliwa na przymrozki. Powszechnie siejemy ją systemem gniazdowym po 3-4 ziarna w rządkach o odległości około 60 cm i odstępach co 12-25 cm. Siew kukurydzy należy wykonywać starannie, nie pozostawiając ziarn na powierzchni ziemi. Odkryte ziarno bardzo często zwabia dzikie ptactwo. Miękkie ziarno kukurydzy zbieramy także na kiszonkę. Wtedy ta zielona masa ma bardzo dużą wartość pokarmową. Zarówno ziarno jak i kiszonka z kukurydzy to wartościowa pasza dla hodowanych królików.