Terrarium to sztuczne pomieszczenie, którego przeznaczeniem jest hodowla stosunkowo niewielkich zwierząt, w szczególności płazów i gadów, ale także bezkręgowców. Jest ono przystosowane do wymagań, jakie panują w naturalnym środowisku ich występowania. Zadaniem terrarium, które zwykle przybiera formę skrzynki ze szkła, ale też drewna, blachy czy plastiku jest stworzenie odpowiednich warunków bytowych dla danego gatunku zwierząt, w szczególności zaś mikroklimatu. Jednymi z najpopularniejszych zwierząt hodowanych w domowym terrarium są węże.

Kobra Królewska – co musisz o niej wiedzieć?

Kobra Królewska jest gatunkiem jadowitego węża z rodziny zdradnicowatych. Osiąga długość do 5, 7m przy wadze sięgającej nawet 9kg, co czyni ją jednym z największych jadowitych węży na świecie. Wytwarza duże ilości typowego dla kobr, bardzo silnego jadu. Jest gatunkiem, który doskonale pływa i wspina się po drzewach. Mimo, że jest gatunkiem rzadkim i jej liczebność maleje z roku na rok (głównie ze względu na ludzką działalność) nie ma statusu gatunku zagrożonego. Poszczególne osobniki żyją do 30 lat, przez cały ten okres rosnąc.