Według Polskiego prawa. w kraju lekarzem weterynarii, uprawnionym między innymi do leczenia zwierząt może być osoba, która ukończyła 5, 5 letnie studnia na kierunku weterynarii. Samo ukończenie nauki jednak nie wystarczy, bowiem aby móc pracować w tym zawodzie konieczne jest równie pozyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu.

 

Do ich udzielenia uprawnioną jednostką jest okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna. Lekarze weterynarii w swojej zawodowej pracy nie tylko będą zajmowali się diagnozowaniem oraz leczeniem wykrytych u zwierząt wszelkiej maści schorzeń. Bardzo często w zakres ich zawodowych zadań będzie wchodziło również udzielanie porad i konsultacji właścicielom zwierzaków (dotyczących dbałości zarówno o ich zdrowie jak i kwestie związane z pielęgnacją), wydawanie wszelkiego rodzaju opinii/orzeczeń, wykonywanie czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych, wykonywanie badań laboratoryjnych, wykonywanie badań diagnostycznych czy usypianie zwierząt, jeśli oczywiście zajdą ku temu odpowiednie przesłanki natury medycznej. Lecznica weterynaryjna Legnica zatrudnia najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.