Założenie własnej pasieki jest zajęciem satysfakcjonującym, korzystnym dla środowiska oraz zapewniającym dodatkowy dochód. Jednak dla odniesienia korzyści z założonej pasieki hodowla pszczół nie powinna mieć żadnych tajemnic dla pszczelarza. Powinien od doskonale wiedzieć jak hodować pszczoły.

Jakie wybrać pszczoły do zakładanej pasieki?

Wiadome jest, że istnieje wiele rodzajów pszczół. Warto poznać je wszystkie, aby dokonać odpowiedniego wyboru do własnej pasieki. Najbardziej popularne rasy to pszczoły rosyjskie i włoskie. Jednak wybierając rasę pszczół trzeba wziąć pod uwagę takie ich cechy jak:

 • temperament,
 • produkcja miodu,
 • zimowanie,
 • odporność na choroby.

Najlepiej jest zakupić pszczoły lokalnie, czyli znaleźć innego pszczelarza i kupić od niego pszczoły. Można też złapać roje pszczół (tylko wiosną), ale to wymaga umiejętności, doświadczenia i cierpliwości.
W Polsce hoduje się zwykle trzy rasy pszczół i są to:

 • pszczoła środkowoeuropejska,
 • pszczoła kaukaska,
 • pszczoła kraińska.

Zazwyczaj zakup obejmuje odkłady pszczele, czyli plastry z czerwiem, pyłkiem i pokarmem łącznie z obsiadającymi je pszczołami oraz matką, zwykle są one 5-ramkowe. Zakup taki powinien być dokonany u pszczelarza lub w stacji hodowlanej. Zakupione pszczoły trzeba przewieść jesienią lub na przedwiośniu (gdy jeszcze nie latają).

Jaka roślinność sprzyja hodowli pszczół?

Blisko pasieki powinno się uprawiać lub pozostawić takie rośliny miododajne jak:

 • mniszek,
 • koniczyna,
 • lipy,
 • leszczyna,
 • ozdobne rośliny kwitnące,
 • wrzosy,
 • gorczyca i inne.

Pszczelarz musi posiadać wiedzę, że konkretne rasy pszczół różnią się wydajnością, zdolnością wykorzystywania pożytków, przystosowaniem do polskich warunków klimatycznych, ale też poziomem agresji i skłonnością do rójki. Dodatkowo w obrębie każdej rasy wyróżnia się linie służące hodowcom do przeprowadzania krzyżowań i udoskonalania materiału genetycznego. Na wielkość produkcji pasiecznej ma wpływ jakość pogłowia pszczół, którą doskonali się przez hodowlę (świadome oddziaływanie na częstotliwość występowania genów i genotypów w populacjach).