Wiele osób nie jest sobie w stanie wyobrazić spotkania z jadowitym wężem, a co dopiero hodowania go w warunkach domowych. Dla innych jednak jest to prawdziwa pasja, której z ochotą się oddają. Aby hodować w domu węże (a także inne gatunki gadów, płazów i niektórych bezkręgowców) niezbędne jest posiadanie terrarium. Terrarium pełni bardzo istotną funkcje, a mianowicie zapewnia danym gatunkom zwierząt odpowiednie warunki bytowe, zbliżone do tych, jakie panują w naturalnym środowisku ich występowania. Terrarium przybiera zwykle postać szklanej, drewnianej, plastikowej lub blaszanej skrzyni.

Koralówka arlekin – wąż koralowy

Koralówka arlekin, gatunek znany też jako wąż koralowy należy do rodziny zdradnicowatych i dysponuje silnie toksycznym jadem o dużej zawartości neurotoksyn, które działają paraliżująco na układ nerwowy. Przy braku odpowiedniej pomocy medycznej ukąszenie kończy się śmiercią w przeciągu 24 godzin. Koralówki osiągają zwykle wielkości od 60 do 100cm, rekordowy zaobserwowany osobnik liczył sobie 122cm. Cechuje je charakterystyczne ubarwienie, a mianowicie czarno-czerwone pasy rozdzielone wąskimi kanarkowo-żółtymi paskami.